TOTAL KURSAVGIFT 2900 kr

Här betalar du bokningsavgiften 500 kr, resterande avgift faktureras.

Anmälan är bindande.

 

STARTDATUM 8 februari, 2020

Lördagar 13:30-15:00, 12 x 1,5 timmar (begränsat antal platser)

8, 15, 22 februari, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 18, 25 april, 2, 9 maj

Uppehåll för sportlov v 9 (29 februari) och påsklov v 15 (11 april)

PLATS: Stockholm, Frejgatan

 

Solokursen Lustfyllda Lockelser handlar om att du som elev ska få möjlighet att sätta ihop ett eget solonummermed hjälp av lärarna, som är erfarna burleskartister, och andra kursdeltagares feedback. Kursen undersöker hur ett burlesknummer är uppbyggt och varför, och jobbar specifikt med varje deltagares eget solo.

 

Varje elevs nummer kommer att vara baserat helt på egna idéer som bearbetas med lärarna och i gruppen, och ju mer du som anmäler dig till kursen har hunnit tänka redan innan på vad du vill göra (t.ex. musikval, kostymidéer, uppbyggnad eller story, osv.) desto längre kommer du att komma under kursens lopp.

 

Målet med påbyggnadskursen är att du ska kunna göra en färdig version av ett solonummer. Det är tidskrävande arbete att färdigställa ett nummer, och därför ber vi dig att räkna med att lägga ned en hel del tid utanför själva kurstillfällenapå att bearbeta ditt nummer och skapa din scenkostym. Vi jobbar i en mindre grupp för att alla ska få tid och möjlighet att utveckla sitt nummer.

 

Förkunskaper: Vi vill att du som går solokursen har gått vår grundkurs eller motsvarande, och tror att du kan ha nytta av att också ha gått fortsättnings- och/eller fördjupningskursen. Vi är alltid öppna för att diskutera förkunskapskraven, men anledningen till att vi sätter dem är att vi vill försäkra oss om att du får ut så mycket som möjligt av kursen.

BOKA Lustfyllda Lockelser - Solokurs

kr500,00Pris

Summan du betalar här på hemsidan är kursens anmälningsavgift. Resterande kursavgift kommer att faktureras. Anmälan är bindande.

copyright Burleskakademien 2006-2019