liten GK.jpeg

Foto copyright Bernie Gogo

Burleskakademiens manifest

 

Burleskakademien har som huvudsyfte att sprida burlesken till så många som möjligt på ett positivt, inkluderande, uppbyggande, professionellt och historiskt respektfullt sätt.

 

Burleskakademien gör skillnad på burlesk som hobby och burlesk som yrke.

 

Burleskakademien menar att burlesken som hobby är ett meningsfullt verktyg för att arbeta med självkänsla, kroppsacceptans, feminism och normbrytande undersökning av könsroller och samhällets syn på, och regler kring, kroppar som inte är manliga/cis/hetero/normtypiska.

 

Burleskakademien menar att burlesken som yrke måste vila på kunskap om konstformens historia, nuvarande aktiva scen och dess aktörer. Burleskakademien menar vidare att burlesken som yrke är beroende av en hög grad professionalism, insikten om det hårda arbete som krävs för att skapa bra sceniska framträdanden, noggrant arbete med koreografi, uppbyggnad, scenisk utveckling och kostymer, samt ödmjukhet och generositet.

 

Burleskakademien tar ansvar för att informera kursdeltagarna om skillnaderna mellan burlesken som hobby och som yrke, vikten av de ovan nämnda aspekterna, samt vikten av att som burleskartist ta betalt och vikten av att upprätta avtal och vikten av att se sig själv som en del av en scen där alla påverkas av ens handlingar.

 

Burleskakademien arbetar aktivt med att skapa en svensk scen som präglas av respekt, sammanhållning och utveckling.

 

Burleskakademien anser att burlesk är underhållning, spektakel, konst och politik.

 

Burleskakademien anser att burlesk handlar om att återerövra rätten över den egna kroppen, att synliggöra samhällets skeva bild av nakenhet och kroppslig tillgänglighet, att utforska könsroller och synliggöra dem, samt att bryta och undersöka normer.

 

Burleskakademien arbetar aktivt för att värna om att utbildningarna hålls utan diskriminering så att alla kan känna sig sedda, inkluderade och respekterade oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, hudfärg, kropp, tro, fysiska och psykiska funktionsvariationer eller bakgrund.

 

Burleskakademien strävar efter att kurser, workshops och övriga evenemang ska präglas av glädje, pepp, inspiration, utveckling, sammanhållning och respekt.

Om oss

Burleskakademien föddes sommaren 2006 då medlemmarna i Knicker Kittens (med Duchess i spetsen) började hålla i möhippor, och sedemera workshops. Allra först genom ett samarbete mellan truppen och den brittiska burleskartisten Gwendoline Lamour som var vår allra första gästlärare.

De första åren ägnade vi oss åt kortare workshops, men 2008 drog vi igång med en längre utbildning. Kurserna har sedan dess utvecklats i takt med att vår erfarenhet har vuxit. Vi som är involverade i skolan arbetar gemensamt för att så många som möjligt ska få en chans att upptäcka burlesken som uttrycksform.

Burleskakademiens utbildningskurser i burlesk är djuplodande och utvecklande med inriktning på både rörelse/scenuttryck och teori/historik. Burleskakademiens dans- och rörelseinriktade kurser 

fokuserar på att bygga upp rörelsevokabulär, styrka, och flexibilitet för burlesk på scenen eller att vara ett roligt, kroppspositivt 

träningsalternativ med burlesktema.  

 

Vi tror fullt och fast på devisen att alla kan få nytta av burlesk i sitt liv och i arbetet med sin självkänsla och för det är en kurs eller workshop en utmärkt arena. Vill en satsa på att bli burleskartist professionellt kan en kurs ge en ovärderliga kunskaper och strategier, och hjälpa en förbi en mängd utvecklingssteg som en hade fått traggla sig igenom själv om inte någon annan gjort det åt en.

Vart vi än åker tittar vi på så mycket burlesk vi kan, uppträder så mycket vi kan och tar så många kurser vi kan - vi vill aldrig sluta lära oss. Det roligaste vi vet är att hålla våra kurser, för ingenting går upp emot peppen att samla ihop en massa fantastiska människor och utmana alla att våga mer, och sedan få vara där när de gör det. Vi värnar om en bred, välkomnande och kreativ svensk burleskscen.

 

När du går en av våra kurser så får du ta del av vår lärarkårs ackumulerade expertease och  internationella burleskerfarenhet - vi har uppträtt i en mängd olika situationer, på olika platser, med olika publik och olika villkor. Många års erfarenhet av att packa showgirlväskan, sy kostym till fem på morgonen, limma på fransarna, byta om i konstiga skrubbar och glammiga loger, snubbla på sladdar på scen, halka på kakelgolv, dansa som ett ess på nötta tiljor - och ta emot jubel på en mängd olika språk! Utöver burleskerfarenhet har våra lärare också andra kompetenser, i dans, yoga, klubb- och showproduktion, smink, och kostymkonstruktion (bland annat).

Vi på Burleskakademien älskar burlesk och vill gärna dela med oss av våra upplevelser till dig! Välkommen!

BAcrew.jpg

VILKA ÄR VI SOM DRIVER BURLESKAKADEMIEN?

Duchess startade Burleskakademien 2006, och drev skolan som rektor i femton år, fram till juni 2021. Under arbetets gång tillkom lärarna Lady Francescca (2012), Ester Winchester (2012), Freja Futch (2016), Ivoncita (2016), och Pepper Potemkin (2017), som alla aktivt har jobbat med driften av skolan, med visionen, och i lektionssalen med eleverna sida vid sida med Duchess och varandra.

 

I juni 2021 lämnade Duchess över rektorshatten till Lady Fran, Freja, Ivoncita, och Pepper, som fortsätter att driva 

Burleskakademien och guida skolan genom de kommande femton åren (minst!) utifrån den gemensamma grunden som de har utvecklat och byggt upp tillsammans med Duchess kring hennes vision om en community-fokuserad skola som brinner för burlesken som professionell scenkonstform med en rik historia, som kreativt uttryckssätt, som internationell gemenskap, och som utvecklande hobby.

Du kan läsa mer om team BA på vår lärarsida.